Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Държавен план прием 2024 г. - 2025 г.

Screenshot 2024-04-17 082409Screenshot 2024-04-17 082551

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Прием на документи за I тур от 20.05.2024 до 20.06.2024 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Приемните изпити се провеждат от 21.06.2024г. до 30.06.2024 г. по график

Повече информация за графика: виж още

 

Заявление за допускане до приемен изпит 2024/2025 г.

Документи за записване на ученик под 14 г. (подава се от родител)

Документи за записване на ученик над 14 г. (подава се от ученик)

Заявление за настаняване в общежитие

 

 

 

 

Информационен лист за Спортно училище „Васил Левски“ град Пловдив

 1. Спортно училище „Васил Левски“ град Пловдив – предлагани специалности:

Професионално образование за придобиване на трета степен на на професионална квалификацияв с спортните училища:

ПРОФЕСИЯ:  „ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР“ ПО ВИД СПОРТ – код 813100

                                                       СПЕЦИАЛНОСТ: Спорт –  код 8131001

                     ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Спорт – код 813

 1. Постижения в различни области: Спортно училище „Васил Левски“ – Пловдив е държавно, специализирано училище. То е най – славното и най-успешното спортно училище в България, със 74 годишна славна история, изградило плеяда от  спортисти и личности, прославили България по целия свят.

Създадено през 1949 година като техникум за физическа култура и спорт, училището се отличава с 8 олимпийски, 49 световни, 47 европейски титли. Само през 2022 година учениците на училището са завоювали 833 медала от Национални шампионати, 21 медала от Европейски и Балкански форуми и 1566 призови места (1-8 място) от международни и други турнири.

Училището има своите ритуали и символи: патрона на училището – Васил Левски, знамената на ТФС и Спортното училище, химн, лого.

За възпитанието, обучението и израстването на възпитаниците си успешно си сътрудничат ръководство, учители, треньори, възпитатели, родители и ученици. За качествен образователно – възпитателен процес се използва обновена, модерна материална база, осигуряваща съвременни условия за учение, спорт и отдих, 2 общежития – мъжко и женско, с капацитет над 200 ученици, столова с осигурена възможност за топла и питателна храна.

Предлага се засилено обучение по български език и литература и математика, чрез самоподготовка, засилено обучение по английски език при желание на ученика в прогимназиалния етап, а в  професионалната подготовка - чужд език по професия – Английски език. Изборът за втори чужд език е между немски и руски. Обучението по професия включва изучаване на предмети като предприемачество, икономика, здравословни и безопасни условия на труда,  теория на спортната тренировка и на физическото възпитание, анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, масаж, педагогика, спортна психология, учебна практика, производствена практика и др.;

Включено е дигитално обучение под различни образователни форми;

Учебният процес е в целодневна форма на обучение включващ общообразователна и специализирана подготовка. Режимът включва самоподготовка, активен отдих и възстановяване, извънкласни дейности, обособени кътове за забавно и ползотворно свободно време.

 1. Професионална реализация:
 • Сфера на дейност – спортни организации - спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации;
 • Възможности за кариерно развитие: Зрелостниците на СУ „Васил Левски“ – Пловдив имат предимство при кандидатстването в Националната Спортна Академия „Васил Левски“ - София, благодарение на партньорството и сътрудничество между двете образователни организации;
 • Възможност за кандидатстване в университети в чужбина с предимство – спорт.
 • Възможност за участие по национални и международни проекти и програми в сферата на спорта.

Придобивани качества:

 • Педагогически такт и увереност.
 • Умения за полагане на труд.
 • Дисциплинираност, адаптивност, отговорност, продуктивност.
 • Себеотрицание и готовност да се раздаваш.
 • Работа в екип и общност: „Това е моят състезател, моят отбор, това е моето състезание, моят приятел!.“
 • Умение за учене през целия живот – от грешките, от провалите, от успехите, от своите състезатели!

Приемът се осъществява по утвърден от Министъра на младежта и спорта държавен план-прием и съгласно Наредба №1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища на Министерство за младежта и спорта.

Девиз: Чрез спорт към успех!

 

https://youtu.be/0EOIwVSkc9s

ДПП Наредба №1
Декларация за ползване на данни
Заявление за избор на професия ( за ученици след VII клас)

 

 

 

logo

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 

    Спортно училище „Васил Левски“ –  Пловдив е най – славното  спортно училище в България, изградило спортисти и личности, които прославят родината ни по целия свят. Създадено през 1949 година като техникум за физическа култура и спорт училището се отличава с 8 олимпийски, 49 световни, 47 европейски титли при мъжете. което е изградило спортисти и личности, които прославят България по целия свят. Забележителните спортни резултати се съпътстват и от успехи в учебно - възпитателната подготовка. Тя се осъществява от висококвалифицирани учители.

  С гордост можем да кажем, че над 70% от учениците, които завършват средното си образование при нас продължават образованието си в университети в България.  и чужбина. Нашите възпитаници са успешно реализирали се в обществения и икономически живот. 

    Наше мото е „Чрез спорт към успех“.

    Училището има своите ритуали и символи: патрона на училището – Васил Левски, знамената на ТФС и Спортното училище, химн и лого.

   Рядко има институции, които да работят в синхрон като в Спортно училище „Васил Левски“. Благодарение на екипността и приемствеността успешно си сътрудничат директори, учители, треньори, възпитатели, родители и ученици. За нормален учебно-тренировъчен процес влияние оказва и сътрудничеството с държавните институции и федерациите по 16 олимпийски вида спорт. Училището има договори с 28 спортни клуба на територията на град Пловдив.

 

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

 

 • Спортно училище „Васил Левски”- Пловдив е държавно, специализирано и се извършва професионално обучение за учениците след VII клас по професия Код 813100  Помощник-треньор по вид спорт.
 • Спортно училище „Васил Левски” - Пловдив разполага с напълно обновена, модерна материална база, осигуряваща съвременни условия за учение, спорт и отдих.
 • В Спортно училище „Васил Левски”- Пловдив се предлага засилено обучение по български език и литература и математика, чрез самоподготовка;
 • Предлага се и засилено обучение по английски език при желание на ученика в прогимназиалния етап;
 • Професионалната подготовка включва чужд език по професия – Английски език. Изборът за втори чужд език е между немски и руски.
 • Обучението по професия включва изучаване на предмети като предприемачество, теория на спортната тренировка и на физическото възпитание, анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, масаж, педагогика, спортна психолигия и др.
 • Включено е дигитално обучение под различни образователни форми;
 • Учебният процес е в целодневна форма на обучение включващ общообразователна и специализирана подготовка. Режимът включва самоподготовка, активен отдих и възстановяване, извънкласни дейности, обособени кътове за забавно и ползотворно свободно време.
 • Учебната година стартира на 1 септември. Част от нея са спортни лагери, практика в реална среда, участия в състезания и
 • Училището предлага за учениците напълно реновирани общежития, които се намират в двора на училището с квалифицирани възпитатели, оказващи ежедневна грижа и методическа помощ.
 • За учениците е осигурена топла, на място приготвена храна и обширна столова.
 • В училището има изграден център за подготовка на резерв за спорта за високи постижения.
 • Училището поддържа партньорски връзки с НСА „Васил Левски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, БОК.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2024/2025 Г.

Приемът се осъществява по реда и условията на Наредба 1/30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на ученици от Спортните училища.

Необходимите условия са:`

 • Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
 • Да положат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 • Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.

Документи: по образец

Срокове за подаване на документи:

 • Іви тур –  от 20.05.2024 до 20.06.2024 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
 • ІІри тур – от 01.08.2024 до 06.08.2024 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

Срокове за провеждане на изпитите по вид спорт:

 • Іви тур – 21-30.06.2024 г.
 • ІІри тур – 10-16.08.2024 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в 2  /два/ дни по график за всеки един  от спортовете.

Класиране:

 • Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

Записване на новоприетите:

 • Іви тур – до 05.07.2024 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
 • ІІри тур – до 23.08.2024 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

 ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас.

 

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА:

Официалния сайт на училището - https://suvlevski.com/

Официална facebook страницаhttps://www.facebook.com/suvlevski.plovdiv

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCSOQcLMyxzwPnSMQ0dbTSPA

Адрес: гр. Пловдив, бул. „6- ти стептември №1“ , тел. 032 642732; директор – 0884331030, заместник директор спортна дейност - 0884331040

 

Стани част от нас, от големия отбор на шампионите от Спортно училище „Васил Левски“ - Пловдив!

Бъди уверен – постиженията ще са твои!

 

 

 

Прикачени документи

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
Документи за записване на ученик под 14 г. (подава се от родител)
Документи за записване на ученик над 14 г. (подава се от ученик)
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за записване на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за записване на ученик над 14 г. (от ученик)
 Заявление за прием 2023/2024 г.
Декларация за ползване на данни
Заявление за преместване от спорт в спорт на ученик над 14 г. (от ученик)
Заявление за преместване от спорт в спорт на ученик до 14 г. (от родител)
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Заявлние за приравнителни изпити на ученик над 14 г. (от ученик)
Заявление за приравнителни изпити на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за избор на втори чужд език
Заявление за прием от Спортно училище
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2023/2024
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Заповед № РД-09-245/01.04.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием на държавните и общинските спортни училища за учебната 2022/2023 г.
ДПП Наредба №1