Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Свободни места

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 06.03.2023 Г.

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Прикачени документи

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 06.03.2023 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 16.02.2023 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 19.01.2023 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 30.11.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 10.10.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 01.09.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 13.07.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 08.07.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 14.06.2022 Г.
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 20.04.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 25.03.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 02.03.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 03.02.2022 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 25.11.2021 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2020/2021 АРХИВ