Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Свободни места

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 11.10.2021 Г.

Прикачени документи

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 11.10.2021 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 11.10.2021 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 18.09.2021 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 03.09.2021 Г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП И МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 КЪМ 03.09.2021 Г.
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 22.08.2021 г.
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 22.08.2021
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021 г.
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021 г.
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 27.07.2021 г.
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 08.07.2021
СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 към 08.07.2021
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2020/2021 към 08.03.2021 г.
СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2020/2021 АРХИВ