Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Свободни места

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 13.07.2022 Г.

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ПО ДПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 08.07.2022 Г.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА