Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7

Прикачени документи

Есе - Що е отечество - Иван Манолов 10а клас
Презентация - Делото на Г.С. Раковски - Кирил-Константин Стойчев 8в клас
Презентация Спортно събитие - Божидара Димитрова 8д клас - Проект Английски език
Презентация Съвременните олимпийски игри - Крис Благоев 5б клас
Презентация Народе - Иван Манолов 10а клас
Презентация за Васил Левски - Веселин Бензаров и Иван Куков 10г клас
Из текстовете на Елена Мусарлива 10б клас
Есе Съвременните апостоли - Тиана Темалкова 8а клас
Есе Съвременните апостоли - Сиана Стоянова 8а клас
Есе Съвременните апостоли - Магдалена Петкова 7а клас
Стихотврение за Българския народ - Росица Иванова 10б клас
Есе Съвременните апостоли днес - Марина Дошева 8а клас
Есе Олимпийски идеи и ценности - Нина Колева 10а клас
Есе Олимпийски идеи и ценности - Велизар Тафров 10а клас
Есе Олимпийски идеи и ценности - Леа Найденова 7а клас
Есе Народе - Александър Жековски 10б клас
Есе Ако спечеля, печели цял народ, ако загубя, губя само мене си... - Крис Благоев 5б клас
Презентация Първа пролет - Мария Костова 9в клас
Презентация - 3 Март Йордан Киров 7б клас
Есе - Какво е за мен 3 март - Радостина Ангелова 7а клас
Презентация 3 МАРТ
Есе - Трети Март - Магдалена Петкова 7 а клас
Есе 3 Март - Леа Найденоваа 7 а клас
Презентация 3 Март - Стоян Стаматов 10 в клас
Есе - Трети Март свободата през моите очи - Георги Романов 7а клас