Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Прикачени документи

"Частицата на Левски в мен" - Магдалена Петкова 8А клас
Стихотворение за Васил Левски - Елеонора Чобанова 7Г клас
Стихотворение - "Роди се той във време на борба" - Росица Иванова -11Б клас
Стихотворение - "Роди се и поведе ни в борба" - Крис Благоев 6Б клас
Есе за ЛЕВСКИ - Ева Бакърджиева 11А клас
Презентация - "Защо Левски е най-великият българин" - Иван и Богдан 9Б клас
"Защо Васил Левски е най-великия българин" - Дея Арсосовска 7 клас
"Защо Левски е най-великия българин" - Мария-Магдалена 7 клас
Есе "ЗАЩО ЛЕВСКИ Е НАЙ" - Петър Андреев 11А клас
"Защо Васил Левски е най" - Георги Дечев 9Д клас
"Залавянето на Левски в Къкринското ханче" - Йордан Шапков 11В клас
Есе на тема Васил Левски - Ива Чичева 7Г клас
Есе за Васил Левски - Елица Купеникова 7Г клас
Стихотворение Дякон Левски - Стиляна Стойнова 6В клас
Васил Левски частица - Кирил - Константин Стойчев 9В клас
Есе за Васил Левски - Елена Мусарлиева - 11Б клас
Есе за Васил Левски - Димитър Стамов 9В клас
Васил Левски - Валентина Бучкова 7В клас
"Васил Левски – частица от сърцето на всеки българин" - Красимира Петрова 7Г клас
"Васил Левски - частица от сърцето на всеки българин" - Ангел Трендафилов 6Б клас
Презентация за Васил Левски - Цветомира Велчева 7Г
Есе Васил Левски - Ива Сендова 7В клас
Презентация за Васил Левски - Анета Петрова 12В клас