Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Прикачени документи

Есе - Мечтания приятел -Стиляна Стойнова 6в клас
Есе - Мечтания приятел -Стиляна Стойнова 6в клас
Есе - Вестникарство - Петър Андреев 11а клас
Презентация - Същност и характерни особености на туризма като двигателна дейност - Росица Иванова и Венелин Петков 11б клас
Презентация - Характерни особености на гимнастиката - Елена Димитрова и Ивета Кунчева 11б клас
Презентация - Функции - Алекса Маринова 9а клас
Презентация - Златен век - Катрин Бабачева 10б клас
Презентация - Глоголица и кирилица - Тонита Атаносова 10а клас
Презентация - Златен век - Светослва Ангелов 10а клас
Презентация - Златен век - Алисия Кичукова 10б клас
Презентация - Златен век - Лиляна Георгиева 10а клас
Ден на народните будители - екипна работа 6а клас
Презентация - Ден на народните будители - Лора Шаранкова 5а клас
Презентация - Средна отсечка в триъгълник - Йоанна Даутова 8г клас
Презентация - Алеко Константинов - Валерия Драгиева 11в клас
Презентация - Биографията на Джордж Байрон - Георги Дечев 9д клас
Презентация - Възрожденския дух на Лазар Глаушев - Стоян Стаматов 11 в клас
Есе - Европейци сме ний - Стоян Стамотов 11в клас
Презентация - Интересни факти за Елин Пелин- екипна работа 10б клас
Презентация - Квадратна функция - Ваня Бутилова 9а клас
Презентация - Квадратни функции - Кирил Константин Стойчев 9в клас
Презентация -Слънчевата система - Мариана Петкова 5а клас
Презентация - Марс - Лора Шаранкова 5а клас
Презентация - Петя Дубарова - Деница Русева 12а клас
Презентация - Петя Дубарова - Станислава Велкова 12а клас