Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Олимпизмът за един мирен свят

Спортно училище „Васил Левски“- Пловдив

 

Ръководството на Спортно училище „Васил Левски“- Пловдив във връзка с патронния празник на училището и олимпийските игри през 2020 година обявява конкурс за есе в следните възрастови групи:

I - ва група -  за ученици от VIII, IX  и X клас :

Тема: Олимпизмът за един мирен свят

 

II- ра група – за ученици от  XI и  XII клас

          Тема:  Ценностите на съвременния олимпизъм

Условия на конкурса: в конкурса могат да участват всички ученици със свои есета по посочените теми.

Допълнителни разяснения:

Есетата трябва да бъдат предадени на учителите по български език и литература до 31.01.2020 година.

Желателно е текстовете да бъдат печатни.

Авторът на есето да запише трите си имена и класа.

Награди

Определянето на победителите става въз основа на качествата на есето- убедителност, изчерпателност, художественост, оригиналност. Ще се присъдят Първа, Втора и Трета награда.  Победителите ще бъдат обявени и наградени на патронния празник на Спортно училище „Васил Левски“- Пловдив