Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Спортно училище „Васил Левски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот