Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

ДЛЪЖНОСТ: Учител по български език и литература
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 09.03.2020г.
МЯСТО НА РАБОТА: Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител по български език и литература
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: препоръчва се
ДРУГИ: Компютърни умения, познания за иновативни методи на преподаване, работа с електронен дневник. Опит с ученици в спортни училища е предимство. Трудовият договор е за определен срок, със срок на изпитване - 6 месеца, в полза на работодателя.Към документите за кандидатстване да се приложи и мотивационно писмо.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 04.03.2020г.
ДО: 10.03.2020г.
В СГРАДА НА: СУ "Васил Левски", град Пловдив, район Западен
АДРЕС: бул. "6-ти септември" №1
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032/642732
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.03.2020г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.