Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

 Уважаеми ученици и родители,

СУ “Васил Левски” въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Google, електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим! Ружка Генова - Директор на СУ “Васил Левски”