Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Регламент за провеждане на викторина под наслов "Олимпизъм и хуманизъм"

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИКТОРИНА

ПОД НАДСЛОВ „ОЛИМПИЗЪМ И ХУМАНИЗЪМ“

Дата на провеждане - 18.02.2020 г. от 11.30 часа в Общежитие 1

 

ОРГАНИЗАТОРИ:  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ, НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - СОФИЯ

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.1. Цел – да се възроди интересът на учениците и младежите към олимпизмът и олимпийските ценности, да възпитава младите хора чрез спорта в дух на разбирателство и приятелство, като по такъв начин спомага за изграждането на по-добър и мирен свят. Мисията на Олимпийския дух е : „Да създаде мирен и по-добър свят в духа на олимпизма, което изисква общо възприятие с дух на приятелство, солидарност и феърплей. Олимпийският дух цели да вдъхновява и мотивира младежта от цял свят да бъде възможно най-добрата посредством образователни и забавни интерактивни предизвикателства. Олимпийският дух цели втълпяването и развитието на ценностите и идеалите на олимпизма и насърчава толерантността и взаиморазбирателството в тези засилващо обезпокоителни времена, в които живеем, за да направи света ни по-мирно място“.

1.2. Участие: във викторината могат да участват ученици от 9, 10  и 11  клас , които ще бъдат в три отбора „А“, „Б“ и „В“. Отборите са по класове, като всеки отбор е съставен от 7 участници. (Пример: отбор „А“ се състои от 3 ученици от 9а,г  клас, двама от 10а клас, двама от 11а клас ). Капитани на отборите са:

 • Надежда Плачкова - капитан на отбор „А“ – ученици от 9а и г, 10а, 11а
 • Георги Наделчев - капитан на отбор „Б“ – ученици от 9б и г, 10б, 11б
 • Лъчезар Бойчев - капитан на отбор „В“ – ученици от 9в и г, 10в, 11в

1.3. Правила за провеждане на викторината:

Викторината включва четири групи въпроси:

 • 1-ва група – Античните олимпийски игри
 • 2-ра група – Пиер дьо Кубертен и Възраждането на олимпийските игри
 • 3-та група – Съвременните олимпийски игри
 • 4-та група – България на Олимпийските игри
 1. Етапи на провеждане:

2.1. Провеждането на викторината : 18 февруари 2020  г. в Общежитие №1 – в двора на Спортно училище „Васил Левски“ – Пловдив.

2.2. На всеки отбор предварително ще се предоставят въпросите по четирите теми. Всеки отбор ще тегли и отговаря на по два въпроса от група. За всеки верен отговор се получава точка. Отборът спечелил най-мното точки печели наградата. При равенство ще се отговаря на допълнителни въпроси до излъчване на победител от журито.

 1. Награди:

3.1. Наградите са съобразени с възрастта на участниците. Победителите ще получат специални награди от председателя на БОК – г-н Горанов . Всички участници във финалния тур ще бъдат поощрени с грамоти.

3.2. Награждаването ще се проведе на 18.02.2020 година.

 1. Комисия за оценяване:

Ружка Генова – Директор на СУ „Васил Левски“

Проф., д-р Лозан Митев – НСА Факултет "Спорт" към Катедра Мениджмънт и история на спорта, Сектор История на физическото възпитание и спорта

Белчо Горанов – генерален секретар и член на БОК

Учител по теоретично обучение/гост на събитието