Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Уважаеми ученици и родители,

Изпращаме Ви заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министър Кирил Ананиев - Министерство на здравеопазването за въвеждане на  противоепидемични мерки от 16 до 29 март 2020 г.. Училищното обучение ще се провежда дистанционно по утвърденото седмично разписание в определените учебни часове от дневното разписание за дневна и комбинирана форма. 

 

Уважаеми родители, осигурете дистанционното присъствие в учебните часове на Вашите деца и осъществявайте контрол за изпълнение на поставените  от учителите задачи. 

Уважаеми потребители на услугите на Спортно училище "Васил Левски" – Пловдив,

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на училищната сграда до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на СУ "Васил Левски" - Пловдив по начин, минимизиращ личните контакти. 

  1. Дистанционно обучение.
  2. Когато посещението е възможно, срещите ще бъдат при специфична организация и само след допускане от търсеното длъжностно лице. 
  3. Общежитията са затворени.

Благодарим за проявеното разбиране!