Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

На основание чл.147, ал.1, т.8, във връзка с проявената гражданска ангажираност по време на тренировъчен процес – оказване на незабавна първа помощ и спасяване на човешки живот на Грeбна база Пловдив...