Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - Изображение 1

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

 

     Уважаеми колеги, ученици, родители, партньори и приятели,

 

24 май е празник, който носи специална емоция в сърцата ни!

24 май е празникът на българското слово, книжнина и знание, които през хилядолетната ни история се превърнаха в символ и стожер на българската  идентичност!

24 май е заветът ни към бъдещите поколения за съхраняване  на българския дух и традиции !  А няма нищо по-красиво от духовното извисяване и нищо по-силно от знанието!

     Славянската азбука, в първата буква на която е кръстът, имала предназначение да разпространява божествените истини и в това е нейната уникалност. Наричана е поетично знаците, които говорят.

     Неслучайно азбуката на Светите братя  Кирил и Методий съдържа в себе си основното послание за човека и знанието:

      „Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди, Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово, Твръдо! Ук, фрът, хер! От! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”

       Изреждана последователно, глаголицата  разкрива своето послание към нас, потомците:

    „Аз, знаейки буквите, ще мога да чета, да опозная живота, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек...”  

А да се знае един език, е нещо много повече от писане, защото значи  вникване в традицията, в историята, в това, на което сме наследници.

      Убедена съм, че и в бъдеще Вашата всеотдайна дейност, последователност, упоритост, воля и оптимизъм ще продължи да способства за запазване на пламъка на съзиданието, на обичта към знанията и вековните български културни традиции!

 

Пожелавам Ви здраве, дръзновение, вдъхновение и вяра!

Честит празник!

 

РУЖКА ГЕНОВА

Директор на СУ „Васил Левски“ – Пловдив