Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 2021 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

 

Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г.
ДЕЙНОСТ ІІ: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата
1. външна площадка - одобрени Стойност за дейностите: 1099,40 лв. с ДДС -
2. вътрешна площадка - 475,00 лв. с ДДС
3.оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки - 1715,00 лв. с ДДС
Общо 3 289 лв. от тях съфинансиране 658 лв.; МОН – 2631 лв.