Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Подкрепа за успех - от 02.2019 г. до 31.08.2022 г.

 

Picture1

 

   На 15.06.2022г., в сряда, ученици от 5, 6 и 7 клас посетиха Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Мероприятието беше организирано и ръководено от Социалния работник Георги Танчев и Образователен медиатор Цветан Кирилов към СУ „Васил Левски“ – Пловдив.

Там учениците разгледаха научно и художествено подредената експозиция на флора, фауна и геология от цял свят.

Всички участници по-късно споделиха задоволството си от екскурзията. Разказваха на съучениците и учителите си видяното и наученото. Направили са си снимки на фона на експонатите и са задавали много въпроси на музейните специалисти. Сами са ползвали техническите средства, които са били на разположение на посетителите.

В тази познавателна екскурзия взеха участие:

Мехмед Топалоски, 6в клас

Емилиан Шишеков, 5б клас

Борислав Думков, 5б клас

Стоян Зебеков, 6в клас

Илиян Велков, 6в клас

Ивайло Джамбов, 5б клас

Христо Спасов, 7в клас

Георги Димитров, 7а

Крис Благоев, 6б клас

 

Галерия от снимки тук

 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 

Разходка из Архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив"  

 

На 17.11.2021 г. ученици от Спортно училище "Васил Левски"  се разходиха из Архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив" , придружени от Георги Танчев - социален работник по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ .

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

 

Линк към проекта "Подкрепа за успех" -  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Представителна изява на ученици от 8 клас на група Български език и литература с ръководител Весела Андонова

Представителна изява на ученици от 6 клас на група Български език и литература с ръководител Илиана Чукова

Представителна изява на ученици от 8 клас на група Биология и здравно образовние с ръководитем Маргарита Русинова