Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2" - 2021-2022 учебна година

студенски практики

 

Ментори за целите на провеждане на практическо обучение в рамките на

проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

 

  1. Елена Ангелова Петрова
  2. Жейна Бойкова Мицева
  3. Михаела Стайкова Стайкова
  4. Гергана Илиева Джарова-Пашова
  5. Надка Стоянова Георгиева
  6. Янка Николова Пенкова
  7. Радостина Емилова Стоянова
  8. Ружка Милчева Генова