Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" от 03.2021 до 03.2024 година

https://react.mon.bg/     Платформа на проекта

 

 

Спортно училище "Васил Левски" получи 57 броя ученически преносими компютри  DELL LATITUDE 3190  2 in 1 и 26 учителски Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 от Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"