Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ - ST4ALL - 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP - 2018 до 2020 година

Меморандум за партньорско сътрудничество относно разпространение и използване на резултатите от Проект „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ - ST4ALL - 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.