Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Урок по география и икономика, проведен по метода "Обърната класна стая"

Урок по география и икономика, проведен по метода "Обърната класна стая" - Изображение 1

На 23.10.2019 г. от 13.30 часа Татяна Трифонова (старши учител география и икономика) проведе открит урок в Аграрен университет - Пловдив на тема "Почви на България". Мероприятието бе предварително организирано с любезното съдействие на ръководството на университета. Урокът се проведе в "Музея на почвите" и Изследователска лаборатория "Почвознание", със сътрудничество от страна на доц. Рада Попова. Преди същността на урока учениците с интерес се запознаха с налични материали и видове скали, както и с колекцията почви с която разполага музея. "Музея на почвите" се помества на второ място по големина и значимост в България след този на Институт "Пушкаров" - София.В началото на учебното занятие г-жа Татяна Трифонова извърши преговор на знанията, придобити от изучен по рано учебен материал. Учениците бяха провокирани успешно да се концетрират в желаната научна насока. Доц. Попова изрази одобрение за познанията на учениците и представи пред тях връзката между видовете скали и почви, направи интерсно представяне на изучаваната материя. Прожектиран бе филм за почвите, създаден през 60-те години от университетски преподаватели от научния фонд на България. Проведена бе и дискусия с учениците от специалистите в областта доц. Попова и г-жа Трифонова. В края на урока г-жа Трифонова беше подготвила да представи три вида почви от различни надморски височини. Учениците разпознаха типовете почви. Доц. Попова направи кариерно консултиране на учениците, като представи университета,различните факултети и изучавани дисциплини и специалности.