Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

 

Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", организира конкурс между училищата за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето, като част от кампания, провеждана от ДАБДП и насочена към опазване живота и здравето на децата по пътя. Конкурсът за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата е под мотото: "Талисман, който ни пази на пътя". В конкурса могат да се включат всички училища от системата на предучилищното и училищното образование в Република България, които желаят да се състезават спрямо критерии за участие съгласно регламент за провеждане на конкурс между училищата за създаване на талисман за безопасност на движението по пътищата, изготвен от ДАБДП. Крайният срок за изпращане на проектите на талисман, презентациите към тях и декларациите за авторство от директорите на училищата е 7 юни 2024г.

Регламент
Декларация

 

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА ИЛИ ПЛАКАТ НА ТЕМА

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ

 “МЛАДЕЖТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”,

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,

ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС

 РУО НА МОН – БУРГАС,

СБА - БУРГАС

14 – 15 май 2024 г.

 

 

            ЦЕЛИ:

            Изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

            УЧАСТНИЦИ:

            Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в страната.

 

  1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА ИЛИ ПЛАКАТ НА ТЕМА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

Конкурсните материали трябва да бъдат с размер 35/50 см, изпълнени с живописна, графична или смесена техника и да са в съответствие с темата, като плакатите могат да включват и кратък текст.

Класирането ще се извърши в двете възрастови групи:

  • 1 – 4 клас
  • 5 – 7 клас

Всяка творба трябва да е съпътствана от следната информация:

  • наименование на конкурса;
  • трите имена на участника;
  • клас и възраст;
  • училище, ЦПЛР, ръководител;
  • точен адрес, телефон и e-mail;
  • декларация за информирано съгласие (приложение към указанието).

 

Класираните на първо, второ и трето място участници в двете възрастови групи ще получат

дипломи и материални награди и ще бъдат поканени за награждаване на националния етап на викторината по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“.

Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени в срок до 19 април 2024 г. в Националния дворец на децата: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 191

Конкурсните материали не се връщат.

 

 План-програма по БДП за учебната 2023-2024 г.

График за провеждане на часовете по БДП за ВТОРИ срок на учебната 2023/2024 г. 

График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2023/2024 г.

План на дейностите по безопасност на движение по пътищата

Отчет по изпълнение на НП на МОН "Създаване на съвременна образователна среда" - Модул "Площадки по БДП"

Отчет -МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ към 30.09.21 г.

 

 

 

 

 

Информационни табла бяха изготвени и поставени на входа на Общежитие №1  в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив  по случай Деня на безопасността на движението по пътищата, който се отбелязва на 29 юни.

Да опазим живота си взаимно, спазвайки правилата за движение по пътищата!!!

 

Прикачени документи

Регламент
Декларация
План-програма по БДП- 2023-2024 г.
План на дейностите за безопастност на движение по пътищата за учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2023/2024 г.
Годишна План-програма 2023 г. за Безопасност на движение по пътищата
План на дейностите за безопастност на движение по пътищата за учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ВТОРИ срок на учебната 2022/2023 г.
Във връзка с изпълнение на дейностите по БДП Ви прилагам информационен бюлетин за периода м. януари - март 2022 г. предоставен от ДАБДП.
Отчет по изпълнение на НП на МОН "Създаване на съвременна образователна среда"
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
ПИСМО №ДАБДП 01-650/23.11.2020 Г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“
ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА БЗУВОТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ