Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

 План-програма по БДП за учебната 2023-2024 г.

График за провеждане на часовете по БДП за ВТОРИ срок на учебната 2023/2024 г. 

График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2023/2024 г.

План на дейностите по безопасност на движение по пътищата

Отчет по изпълнение на НП на МОН "Създаване на съвременна образователна среда" - Модул "Площадки по БДП"

Отчет -МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ към 30.09.21 г.

 

 

 

 

 

Информационни табла бяха изготвени и поставени на входа на Общежитие №1  в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив  по случай Деня на безопасността на движението по пътищата, който се отбелязва на 29 юни.

Да опазим живота си взаимно, спазвайки правилата за движение по пътищата!!!

 

Прикачени документи

План-програма по БДП- 2023-2024 г.
План на дейностите за безопастност на движение по пътищата за учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2023/2024 г.
Годишна План-програма 2023 г. за Безопасност на движение по пътищата
План на дейностите за безопастност на движение по пътищата за учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ВТОРИ срок на учебната 2022/2023 г.
Във връзка с изпълнение на дейностите по БДП Ви прилагам информационен бюлетин за периода м. януари - март 2022 г. предоставен от ДАБДП.
Отчет по изпълнение на НП на МОН "Създаване на съвременна образователна среда"
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
ПИСМО №ДАБДП 01-650/23.11.2020 Г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“
ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА БЗУВОТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ