Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

10.06.2020 г. – Ден на самоуправлението – за неучебен, но присъствен ден за учителите и учениците в дистанционна форма на обучение