Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

25 май 2020 г. (понеделник )

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1585/18.05.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.258, ал. 1 от ЗПУО и чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от КТ и във връзка с 24 май - Официален празник – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

НАРЕЖДАМ:

 

Обявявам неучебен и неработен ден на 25 май 2020 г. (понеделник ) във връзка с 24 май - Официален празник – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Учебните занятия да се възобновяват в дистанционна форма на обучение на 26 май 2020 г. (вторник) по утвърденото седмично разписание.

 

 РУЖКА ГЕНОВА

Директор на СУ „Васил Левски“ – Пловдив