Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заповед № РД-06-1576/14.05.2020 г. на Директор за ДИ, НВО И ДЗИ