Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 Списък на книги за лятната ваканция от 5 до 12 клас znak

 

Поправителни изпити за учениците от VII и IX клас - втора поправителна сесия на учебната 2021/2022 година:

Математика - 17.08.2022 г. 10.00 часа
Химия и опазване на околната среда - 17.08.2022 г. 10.00 часа znak

 

Конспект и консултации по химия и ООС  и математика 

във връзка с поправителни изпитиznak

 

Поправителни изпити за учениците от VII и IX клас - първа поправителна сесия на учебната 2021/2022 година:

Математика - 06.07.2022 г. 10.00 часа
Химия и опазване на околната среда - 06.07.2022 г. 10.00 часа

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА znak

 
 

  

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

 

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ