Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

СУ Васил Левски - Пловдив

12.06.2023 г. (понеделник) Ден на отворените врати – неучебен, но присъствен ден

за учениците и служителите на СУ „Васил Левски” – Пловдив.

Неучебни дни 

13.06.2023 г. (вторник) – неучебен – изпит по БЕЛ от НВО в края на VІІ и на Х клас за учебната 2022/2023 г.

16.06.2023 (петък) - неучебен – изпит по математика от НВО в края на VІІ и на Х клас за учебната 2022/2023 г.

Всички ученици от VІІ клас да се явят през централния вход на училището в сградата не по-късно от 8:30 часа. Допуска се да се влезе в сградата на училището, като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).

 

Всички ученици от Х клас да се явят през ученическия вход на училището (към общежитието) в сградата не по-късно от 10:30 часа. Допуска се да се влезе в сградата на училището, като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).


Здравни вноски абитуриенти znak

Инициативи в женско общежитие
през месец май znak


 Седмична и дневна програма за II срокznak

Учениците да спазват вътрешноучилищните правила и разпоредби на училището.
Учениците да следват етичните норми на обществото, толерантността и
интеркултурния диалог и контролират поведението си на обществени места – на
улицата, в обществените заведения и институции, на спортни мероприятия и т.н.

Всички ученици стриктно да спазват правилата за безопасност на движението,
вниманието да бъде насочено към превенция на пътнотранспортния травматизъм с
акцент върху поведението на учениците както като пешеходци така и като млади шофьори.
znak

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ