Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

СУ Васил Левски - Пловдив

18.06.2024 г. (вторник) Ден на отворените врати –  неучебен, но присъствен ден за учениците и служителите на СУ „Васил Левски” – Пловдив.

Всички учители по СП да организират условия за посещение на обособените зони на различните видове спорт и популяризиране на дейностите на спортните клубове и училището от 10:00 – 12:00 часа при спазване на мерките за безопасност за здравето и живота на учениците.

 Неучебни дни:

19.06.2024 г. (сряда) –  неучебен – изпит по БЕЛ от НВО в края на VІІ за учебната 2023/2024 г.

21.06.2024 (петък) -  неучебен – изпит по математика от НВО в края на VІІ за учебната 2023/2024 г.

Всички ученици от VІІ клас да се явят през централния вход на училището в 7:45 часа.

Допуска се да се влезе в сградата на училището, като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).

Стриктно да се спазват разпоредбите на инструктажа за ученика за НВО за VІІ в края на учебната 2023/2024 година.

Всички класни ръководители на VІІ клас да запознаят учениците от съответните паралелки с горецитирания инструктаж.

Училищната сграда на 19.06. и 21.06.2024 г. е с ограничен пропусквателен режим на достъп, съгласно създадената организация за провеждане на НВО за VІІ клас в края на учебната 2023/2024 година.

­­Общежитията: Общежитията ще работят в дежурен режим, съгласно създадената организация.

Хранене: Столът няма да работи на 19.06.2024 г. (сряда) и  21.06.2024 г. (петък)

Учениците да следват етичните норми на обществото, толерантността и интеркултурния диалог и контролират поведението си на обществени места – на стадиона по време на лекоатлетическия турнир и на други на спортни мероприятия, улицата, междублокови пространства, в обществените заведения и институции и т.н.

          Всички ученици стриктно да спазват правилата за безопасност на движението,  който да бъде насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм и с акцент върху поведението на учениците като пешеходци, при ползване на други средства на придвижване – велосипеди, тротинетки, автомобили.

Литературни творби, включени в учебната програмата по класове – първи и втори гимназиален етап
Литературни творби, включени в учебната програмата по класове – прогимназиален етап 

Здравни вноски абитуриенти !!! 

 

 

"ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ" И МИСИЯ "РОДИНА" - НАТИСНИ ТУК

  

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА II СРОК

 
АКТУАЛНИ НОВИНИ