Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 

Учебните занятия стартитат присъствено при спазване на мерките за безопасност от 16 септември по утвърденото седмично и дневно разписание за I- ви учебен срок за учебната 2020/2021 г.

https://suvlevski.com/za-uchilishteto/sedmichna-programa.html

https://suvlevski.com/za-uchilishteto/grafici.html

        В условията на продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Covid -19 и спазване на организацията на учебния процес в училището и на всички мерки за безопасност за намаляване рисковете при евентуална поява на заболели    

https://suvlevski.com/za-uchilishteto/covid-19.html

 

 

 

 

 

 

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ