Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 

 

Родителската среща ще се проведе присъствено за всички класове на 17.10.2022 г. от 17.30 ч.

При удължаване на временните противоепидемични мерки, определени със заповед РД 01-435/ 09.09.22 г.

на министъра на здравеопазването, родителската среща ще бъде в онлайн среда в екип "Час на класа" в Microsoft Teams, а при необходимост  - при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.

 

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас -

Служебните бележки ще се раздават от класните ръководители на 01.09.22 г.znak 

 

 
 

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

 

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ