Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 

Връчване на свидетелства за основно образование и удостоверение за завършен първи

гимназиален  етап на средно образование в 15.00 ч. на 04.07.2022 г. в двора на училищетоznak

  Конспект и консултации по химия и ООС  и математика 

във връзка с поправителни изпитиznak

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕznak

 УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА znak

 
 

  

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

 

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ