Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

Уважаеми ученици, родители и колеги,

   Уведомяваме Ви, че от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. учениците от 5 до 12 клас преминават на сихронно Обучение в електронна среда от разстояниe в платформата на Microsoft Teams, на основание Заповед РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министерството на образованието и науката, Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 година на Министерството на здравеопазването и заповед на директора на СУ „Васил Левски“ – Пловдив № РД-06-588/27.11.2020 г.

   https://suvlevski.com/download-762/  https://suvlevski.com/download-761/

Обучението ще е по утвърденото седмично разписание, съгласно графика на учебните часове

https://suvlevski.com/ores/ 

ЗАПОВЕДИ ЗА НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ - https://suvlevski.com/download-720/   https://suvlevski.com/download-722/  https://suvlevski.com/download-724/

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив

COVID-19  

  https://suvlevski.com/download-756/   Информация към 25.11.2020 г.

Спазване на организацията на учебния процес в училището и на всички мерки за безопасност  с цел  намаляване риска при евентуална поява на заболели, в следствие на разпространението на Covid -19  в условията на продължаващата пандемична ситуация, в присъствена форма на обучение   

https://suvlevski.com/za-uchilishteto/covid-19.html

Спазване на етичните норми на обществото, културно и интеркултурно поведение

https://suvlevski.com/zapovedi/spazvane-na-etichnite-normi-na-obshtestvoto-kulturno-i-interkulturno-povedenie.html 

АКТУАЛНИ НОВИНИ