Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

Във връзка със Заповед №РД-06-288/21.10.2021 г. на Директор на СУ "Васил Левски"  - Пловдив

от 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г. - присъствено се обучават учениците от V, VI,VІІ, X и ХII клас
от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. - присъствено се обучават учениците от VIII, ІХ и ХІ клас

Учебните часове се провеждат съгласно утвърденото за училището дневно разписание и
разпределение на класните стаи. 

 

Изложба - "В света на българските откриватели и изобретатели" 

 

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

Разпределение на кабинети от 15.09.2021 г. znak

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 18.10.2021 г.

 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ