Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

родителска среща_2фехтовка 

 Седмична и дневна програма за II срокznak

 

Всички ученици стриктно да спазват правилата за безопасност на движението,  който да бъде насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци), етичните и моралните норми на поведение и съхраняване авторитета на училището,  на санитарно-хигиенните мерки за предотвратяване на епидемиологично разпространение на грипни и други респираторни заболявания!

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ