Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

СУ Васил Левски - Пловдив

  

Програма за отбелязване на патронния празник на Спортно училище „Васил Левски“  - натисни тукznak

 

На основание чл. 105, ал.1 и ал.5 от ЗПУО и заповед № РД 09-106/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката:
Неучебни дните от 25.01. до 31.01.2023 г. (включително)
На основание заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за определяне графика на учебното време за учебната 2022/2023 г.
МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ от 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. ( включително )
за учениците от V до XII клас

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2023г. (понеделник) по утвърденото седмично разписание

за Втори учебен срок на учебната 2022/2023 г. и определения дневен режим на училището.

 Общежитията ще работят в епидемиологичен режим за периода от 25.01 до 31.01.2023 г. и в дежурен режим в периода от 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г.

В периода 25.01. до 03.02.2023 година столът няма да работи.
Столът ще започне работа на 06.02.2023 г. (понеделник) - по установения ред със заявени купони не по – късно от 11 часа на 06.02.2023 г. (понеделник), а за останалите дни – съгласно създадената организация.

Всички ученици стриктно да спазват правилата за безопасност на движението,  който да бъде насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци), етичните и моралните норми на поведение и съхраняване авторитета на училището,  на санитарно-хигиенните мерки за предотвратяване на епидемиологично разпространение на грипни и други респираторни заболявания!

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ