Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

НАЙ-ДОБРОТО ОТ.......

График на присъствено обучение  VI, IX, XII клас от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІ, VІІІ и ХІІ клас;

от18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, Х и ХІ клас;

от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІ, ІХ и ХІІ клас.

Всички ученици извън графика V до XII клас продължават на сихронно Обучение в електронна среда от разстояниe в платформата на Microsoft Teams, на основание Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на Министър на здравеопазването

и Заповеди РД-06-785/ 15.01.2021 г. и РД-06-951/27.01.2021 г. на Директор на Спортно училище.

Обучението от 04.02.2021 г. е по утвърденото седмично разписание за II учебен срок и съгласно графика на учебните часове.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив

COVID-19  

  Информация към 08.03.2021 г.

АКТУАЛНИ НОВИНИ