Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Обществен съвет

П О К А Н А

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

За подпомагане развитието на  СУ „Васил Левски“-Пловдив и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 23.11.2022 г. от 17,00 ч. в клуба на общежитие 1 на училището, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.
  • Излъчване на представители на родителите за членове на Обществния съвет към СУ „Васил Левски“-Пловдив /избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на СУ „Васил Левски“-Пловдив .

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

РУЖКА ГЕНОВА,

ДИРЕКТОР НА

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-ПЛОВДИВ