Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заявления

Прикачени документи

Заявление за ползване на таблет от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на таблет от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Декларация от родител за преминаване в ОРЕС
Заявление за преминаване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - непълнолетни
Заявление за премиване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - малолетни
Заявление за записване на ученик в Спортно училище за учебната 2021/2022 г.
Уверение за градски транспорт, БДЖ и др.
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за прием от Спортно училище
Заявление за допускане на приемен изпит за учебната 2021/2022 г.
Заявление за преместване от спорт в спорт
Завление за допускане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г. word формат
Завление за допускане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г.
Заявление за отсъствия до 7 дни
Заявление за отсъствие до 3 дни
Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии - X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление еднократна стипендия за спортни постижения - Приложение №4
Заявление декларация - Приложение №3
Заявление за месечна стипендия - Приложение №2
Служебна бележка стипендии - Приложение №1
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация