Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Графици

Прикачени документи

Натовареност на кабинетите 16.06.2021 г. до 30.06.2021 г. (вкл.)
График за дежурство на учители в периода 16.06/30.06.2021 г.
График на учебните часове за 04.06.2021 г.
График на учебното време за учебната 2020 г. - 2021 г.
Натовареност на кабинетите 31.05.2021 г. до 15.06.2021 г. (вкл.)
Натовареност на кабинетите 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. (вкл.)
Натовареност на кабинетите 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. (вкл.)
Натовареност на кабинетите 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. (вкл.)
Натовареност на кабинетите 14.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.)
График за провеждане на часовете по БДП за втори срок за учебната 2020/2021 г.
График за консултации на учители по учебни предмети за 2-ри срок за учебната 2020/2021 г.
График контролни и класни 2-ри срок за учебната 2020/2021 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори учебен срок на учебната 2020-2021 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи учебен срок на учебната 2020-2021 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия на Методични обединения за учебната 2020/2021 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия по спортове за учебната 2020/2021 г.
График за консултации на учители по учебни предмети за 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
График за дежурство на учители 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
График контролни и класни 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението