Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Графици

Прикачени документи

Инициативи в женско общежитие през месец май 2023 г.
График за провеждане на класни и контролни работи през втори учебен срок за учебната 2022/2023 г.
График за консултации на учителите по учебни предмети за II учебен срок на учебната 2022 - 2023 година
График за провеждане на часовете по БДП за II срок на учебната 2022/2023 г.
График дежурство на учители II срок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за II учебен срок на учебната 2022/2023 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия на Методични обединения през учебната 2022/2023 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия по спортове през учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на класни и контролни работи през първи учебен срок за учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2022/2023 г.
График за консултации на учителите по учебни предмети за I учебен срок на учебната 2022 - 2023 година
Дневно разписание за учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.
График на учебното време за учебната 2022 г. - 2023 г.