Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на класни и контролни работи през втори учебен срок за учебната 2023/2024 г.
График военно обучение и защита на родината
Заповед РД-06-1460/19.01.2024 г. за консултиране на родители и ученици
График за дежурство на учители за II срок за учебната 2023/2024 г.
График за консултации на учителите по учебни предмети за II учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за II срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часовете по БДП за II срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи учебен срок на учебната 2023-2024 год.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия на Методични обединения през учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на класни и контролни работи през първи учебен срок за учебната 2023/2024 г.
График на учебното време за учебната 2023/2024 г.
Дневно разписание за учебната 2023/2024 г.
График за консултации на учителите по учебни предмети за I учебен срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на часовете по БДП за I срок на учебната 2023/2024 г.