Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за консултации на учители по учебни предмети за 2-ри срок за учебната 2021/2022 г.
Разпределение на кабинети от 21.02.2022 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ВТОРИ срок на учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График контролни и класни 2-ри срок за учебната 2021/2022 г.
Разпределение на кабинети от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
Разпределение на кабинети от 07.12.2022 г. до 11.12.2022 г.
Разпределение на кабинети II срок
Разпределение на кабинети от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.
Разпределение на кабинети от 07.12.2021 г.
Дежурство на учители от 01.12.2021 г. - до 07.12.2021 г.
График за провеждане на часовете по БДП за ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 г.
Разпределение на кабинети от 22.10.2021 г.-28.10.2021 г.
График контролни и класни 1-ви срок за учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График за консултации на учители по учебни предмети за 1-ви срок за учебната 2021/2022 г.
Дневно разписание за учебната 2021/2022 г.
Разпределение на кабинети от 15.09.2021 г.
График на учебното време за учебната 2021 г. - 2022 г.
Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението