Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на часовете по БДП за втори срок за учебната 2020/2021 г.
Натовареност на кабинетите 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. (вкл.)
График за консултации на учители по учебни предмети за 2-ри срок за учебната 2020/2021 г.
График контролни и класни 2-ри срок за учебната 2020/2021 г.
Натовареност на кабинетите 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. (вкл.)
График за дежурство на учителите през IІ срок на 2020 / 2021 учебна година период 18.02.2021 г. - 02.03.2021 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори учебен срок на учебната 2020-2021 г.
За дежурство на учителите през IІ срок на 2020 / 2021 учебна година период 04.02.2021 г. - 17.02.2021 г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи учебен срок на учебната 2020-2021 г.
График за провеждане на часовете по БДП за първи срок за учебната 2020/2021 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия на Методични обединения за учебната 2020/2021 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия по спортове за учебната 2020/2021 г.
График за консултации на учители по учебни предмети за 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
График за дежурство на учители 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
График контролни и класни 1-ви срок за учебната 2020/2021 г.
Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението
График на учебното време за учебната 2020 г. - 2021 г.
Графици през учебната 2019 г. - 2020 г.