Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Плуване

ЖПК "МЛАДОСТ 91" - учител по спортна подготовка/ треньор ВАНЯ ДИМИТРОВА                ВАНЯ АРГИРОВА

ЖПК "МЛАДОСТ 91" - учител по спортна подготовка/ треньор СТЕФАН ГЕОРГИЕВ               Стефан Георгиев

 

ПК "СПРИНТ" - учител по спортна подготовка/ треньор БОТКО ТРЕНДАФИЛОВ                    БОТКО ТРЕНДАФИЛОВ  

ПК "ПЛОВДИВ 2019" - учител по спортна подготовка/ треньор СЛАВЯНА РАДЕНКОВА            раденкова

СК по плуване - ВСИ -треньор Атанас Кръстанов

ДПП

Тест за прием на ученици

 

 

Прикачени документи

Тест за прием на ученици