Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Стипендии

Комисия за отпускане на стипендии

Председател: Величка Мицина - Зам. директор УД

СЪСТАВ

Членове:

  • Мартина Манева -  учител
  • Цветанка Узунова - старши учител
  • Ваня Тодорова-Макавеева - старши учител
  • Надка Георгиева - старши учител
  • Маргарита Русонова – старши учител
  • Таня Янкова – главен счетоводител