Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

  Вид на квалификацията (Вътрешноинституционална, Междуинституционална, Извънинституционална) Обучителна организация Обучител/и Място на провеждане Период на провеждане
(от дата до дата)
Тема
1 Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Величка Мицина, Михаела Стайкова Спортно училище 09.05.2023 г., 10.05.2023 г., 12.06.2023 г. Обучение за квестори и членове на комисии ДЗИ и НВО - VII и X клас
2 Междуинституционална   Мария Ангелова Спортно училище 19.04.2023 г. "Символиката на българската шевица"
3 Вътрешноинституционална   Илко Ангелов Спортно училище 03.04.2023 г. Тънкостите на дигиталната раница и Мозаик. Ползване на дигитални и интерактивни уроци
4 Извънинституционална   д-р Екатерина Михайлова   11-12.02.2023 г. Разработване на тестове текущ контрол за оценяване на постиженията на учениците по предмета история и цивилизации
5 Междуинституционална Еразмус + Антоанета Василева, Дейвид Кюранов Спортно училище 11.01.2022 г. "Срещу тормоза - Цялостен училищен общностен подход"
6 Извънинституционална   Пламена Желязкова, Божидара Илиева, Михаела Стайкова Спортно училище 14.12.2022 г. и 21.12.2022 г. Електронен дневник школо
7 Вътрешноинституционална   Ружка Генова Спортно училище 23.05.2022 г. 1.Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив. 2.Правилник за дейността на училището и Правилник за дейността и вътрешният ред на общежитията. 3.Казуси на възпитателската дейност.
8 Междуинституционална НСА проф. Даниела Дашева Спортно училище 01.04.2022 г. Проблемина управлението, периодизация и планиране на тренировъчния процес в елитния спорт. "Как да подготвим нашите ученици за практическия изпит по вид спорт". Какви изисквания да имаме за план - конспекта. 
9 Междуинституционална НСА гл. ас. Христо Андонов, проф. Даниела Дашева Спортно училище 12.01.2022 г. Изготвяне на дипломни проекти 
10 Вътрешноинституционална   Албена Троева Спортно училище 21.12.2021 г. „Компетентностния модел на практика“  
11 Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Виолета Дойчева Спортно училище 28.10.2021 г. Механизъм за противодействие  на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив.
12 Вътрешноинституционална   Гергана Джарова Спортно училище 06.10.2021 г. Microsoft Teams, Shkolo 
13 Извънинституционална Safenet.bg  Петър Кънчев, Антоанета Василева, Яна Алексиева Национален Stem център, София 03.12.21-05.12.21 г. „Компетентностния модел на практика“  
14 Извънинституционална Бургаски свободен университет  Гергана Дянкова, Даниела Тасевска х-л Дива, Чифлика 09.09.21-21.09.21 г. “Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици”