Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

 

 

Вид на квалификацията (Вътрешноинституционална, Междуинституционална, Извънинституционална)

Обучителна организация Обучител/и Място на провеждане Период на провеждане
(от дата до дата)
Тема
Извънинституционална Бургаски свободен университет  Гергана Дянкова, Даниела Тасевска х-л Дива, Чифлика 09.09.21-21.09.21 г.  “Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици” 
Извънинституционална Safenet.bg  Петър Кънчев, Антоанета Василева, Яна Алексиева Национален Stem център, София 03.12.21-05.12.21 г. Компетентностния модел на практика“  
Вътрешноинституционална   Гергана Джарова Спортно училище 06.10.2021 г. Microsoft Teams, Shkolo 
Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Виолета Дойчева Спортно училище 28.10.2021 г. Механизъм за противодействие  на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив.
Вътрешноинституционална   Албена Троева Спортно училище 21.12.2021 г. Компетентностния модел на практика“  

Вътрешноинституционална

продължаваща

НСА  гл.ас. Христо Андонов, проф. Даниела Дашева Спортно училище 12.01.2022 г. Изготвяне на дипломни проекти 

Вътрешноинституционална

продължаваща

НСА  проф. Даниела Дашева Спортно училище 01.04.2022 г.

Проблемина управлението, периодизация и планиране на тренировъчния процес в елитния спорт.

"Как да подготвим нашите ученици за практическия изпит по вид спорт". Какви изисквания да имаме за план - конспекта. 

Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Виолета Дойчева Спортно училище 23.05.2022 г.

1.Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив.

2.Правилник за дейността на училището и Правилник за дейността и вътрешният ред на общежитията.

3.Казуси на възпитателската дейност.