Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

  Вид на квалификацията (Вътрешноинституционална, Междуинституционална, Извънинституционална) Обучителна организация Обучител/и Място на провеждане Период на провеждане
(от дата до дата)
Тема
  Извънинституционална Русенски университет "Ангел Кънчев"    

до 07.03.2024 г.

Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в V-VII и VIII-XII клас
  Вътрешноинституционална   Радостина Стоянова

Спортно училище ,,Васил Левски“ – Пловдив, клуб на Общежитие1.  

06.03.2024 г.

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система. Добри практики. Инструменти за изкуствен интелект.
  Междуинституционална  НСА  доц. Милена Никола, проф. Албена Александрова, доц. Здравко Стефанов, доц. Иван Иванов, проф. Т. Янчева

НСА - София

25-26.01.2024 г.

 Надграждане на знанията по теоретичните предмети по професията "Помощник треньор" в спортните училища
  Междуинституционална

"Матев-строй"

 Лидия Лазарова, Милена Бутева

Пампорово

02-08.12.2023 г.

Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание
  Междуинституционална

"Юнивърсъл скул"

 Гергана Аврамова

Спортно училище ,,Васил Левски“ – Пловдив, клуб на Общежитие1.  

30.10.2023 г.

"Формиране и работа в иновативен педагогически екип"
  Междуинституционална

СНЦ „Асоциация Родители“

СНЦ „Асоциация Родители“

Спортно училище

1. СНЦ ,,Асоциация родители“ Антоанета Василева и Дейвид Кюранов        

2. СНЦ ,,Асоциация родители“ Антоанета Василева и Дейвид Кюранов      

3. Ружка Генова и Виолета Дойчева

 

1.   Спортно училище ,,Васил Левски“ – Пловдив, присъствено в стая 103.                         

2. Спортно училище ,,Васил Левски“ – Пловдив, клуб на Общежитие1.                        3. хотел Сърф, ММЦ- Приморско

 

 

21.06.2023 година (сряда)                    

 

05.07.2023 година (сряда)

 

 06 -07-08.07.2023 г.

„Прилагането на иновативен метод за предотвратяване на насилието и тормоза в територията на Спортно училище и повишаване на социалните и гражданските компетентности, както и на насърчаването на общи ценности и основни права, не само на нивото на училищата, но и ниво общност“
  Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Величка Мицина, Михаела Стайкова Спортно училище 09.05.2023 г., 10.05.2023 г., 12.06.2023 г. Обучение за членове на комисии ДЗИ и НВО - VII и X клас
  Междуинституционална   Мария Ангелова Спортно училище 19.04.2023 г. "Символиката на българската шевица"
  Вътрешноинституционална   Илко Ангелов Спортно училище 03.04.2023 г. Тънкостите на дигиталната раница и Мозаик. Ползване на дигитални и интерактивни уроци
  Извънинституционална   д-р Екатерина Михайлова   11-12.02.2023 г. Разработване на тестове текущ контрол за оценяване на постиженията на учениците по предмета история и цивилизации
  Междуинституционална Еразмус + Антоанета Василева, Дейвид Кюранов Спортно училище 11.01.2022 г. "Срещу тормоза - Цялостен училищен общностен подход"
  Извънинституционална   Пламена Желязкова, Божидара Илиева, Михаела Стайкова Спортно училище 14.12.2022 г. и 21.12.2022 г. Електронен дневник школо
  Вътрешноинституционална   Ружка Генова Спортно училище 23.05.2022 г. 1.Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив. 2.Правилник за дейността на училището и Правилник за дейността и вътрешният ред на общежитията. 3.Казуси на възпитателската дейност.
  Междуинституционална НСА проф. Даниела Дашева Спортно училище 01.04.2022 г. Проблемина управлението, периодизация и планиране на тренировъчния процес в елитния спорт. "Как да подготвим нашите ученици за практическия изпит по вид спорт". Какви изисквания да имаме за план - конспекта. 
  Междуинституционална НСА гл. ас. Христо Андонов, проф. Даниела Дашева Спортно училище 12.01.2022 г. Изготвяне на дипломни проекти 
  Вътрешноинституционална   Албена Троева Спортно училище 21.12.2021 г. „Компетентностния модел на практика“  
  Вътрешноинституционална   Ружка Генова, Виолета Дойчева Спортно училище 28.10.2021 г. Механизъм за противодействие  на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Васил Левски“ - град Пловдив.
  Вътрешноинституционална   Гергана Джарова Спортно училище 06.10.2021 г. Microsoft Teams, Shkolo 
  Извънинституционална Safenet.bg  Петър Кънчев, Антоанета Василева, Яна Алексиева Национален Stem център, София 03.12.21-05.12.21 г. „Компетентностния модел на практика“  
  Извънинституционална Бургаски свободен университет  Гергана Дянкова, Даниела Тасевска х-л Дива, Чифлика 09.09.21-21.09.21 г. “Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици” 

Прикачени документи

Покана на обучение ,,БЕЗОПАСНО – Социални умения и основни права при предотвратяване на тормоза“ по програма „SAFER" - 06.07.2023 г.
Покана на обучение ,,БЕЗОПАСНО – Социални умения и основни права при предотвратяване на тормоза“ по програма „SAFER" - 05.07.2023 г.
Покана на обучение ,,БЕЗОПАСНО – Социални умения и основни права при предотвратяване на тормоза“ по програма „SAFER" - 21.06.2023 г.
Покана за квесторите и членовете на комисиите за провеждане на ДЗИ и НВО –VII и X клас
Покана на обучение „Символиката на българската шевица“
Покана на обучение "Тънкостите на дигиталната раница и Мозаик. Ползване и създаване на дигитални и интерактивни уроци"
Обучителен семинар с учители по история и цивилизации
Покана на обучение "Срещу тормоза - Цялостен училищен и общностен обход"
График на обучение на тема: „Електронен дневник на Школо“
Покана на обучение „Електронен дневник на Школо“