Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

COVID-19

https://www.mon.bg/bg/100876 - НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Инструктаж ученици COVID - 19
Правилник за организацията на работата в условия на COVID - 19

https://youtu.be/ASZSA69Hc_0 - „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

 

Прикачени документи

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 09.03.2022 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 13.01.2022 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 10.01.2022 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 06.01.2022 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 04.01.2022 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 13.12.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 08.12.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 03.12.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 29.11.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 12.11.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 22.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 18.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 18.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 13.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 08.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 07.10.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 30.09.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 24.09.2021 г.
Инструктаж ученици COVID - 19
Информационен лист
Респираторен етикет
Справяне със стреса
Дезинфекция на ръце
Миене на ръце