Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

COVID-19

https://youtu.be/ASZSA69Hc_0 - „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

https://www.mon.bg/bg/100876 - НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19

Прикачени документи

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 08.03.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 02.03.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 25.02.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 23.02.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 11.02.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 09.02.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 05.01.2021 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 15.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 13.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 08.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 07.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 03.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 01.12.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 30.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 25.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 23.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 20.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 19.11.2020 г.
Организацията на обучението за класовете на 20.11.2020 г. (петък)
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 18.11.2020 г.
Организацията на обучението за класовете на 19.11.2020 г. (четвъртък)
Организацията на обучението за класовете на 18.11.2020 г. (сряда)
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 17.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 16.11.2020 г.
Организацията на обучението за класовете на 17.11.2020 г. (вторник)
Организацията на обучението за класовете на 16.11.2020 г. (понеделник)
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 12.11.2020 г.
Организацията на обучението за класовете на 13.11.2020 г. (петък)
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 11.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 10.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 09.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 08.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 06.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 03.11.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 30.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 29.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 26.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 22.10.2020 г.
Заповед № РД-06-317/22.10.2020 г. Стриктно да се провеждат противоепидемични мерки
Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г./противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 21.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 19.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 15.10.2020 г.
Заповед РД-01-572/07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 05.10.2020 г.
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 – 23.09.2020 г.
Информационен лист
Респираторен етикет
Справяне със стреса
Дезинфекция на ръце
Миене на ръце
Инструктаж ученици COVID - 19
Правилник за организацията на работата в условия на COVID - 19