Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

COVID-19

Заповед № РД-06-317/22.10.2020 г. Стриктно да се провеждат противоепидемични мерки
Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г./противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г
Заповед РД-01-572/07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Инструктаж ученици COVID - 19
Правилник за организацията на работата в условия на COVID - 19

https://youtu.be/ASZSA69Hc_0 - „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

https://www.mon.bg/bg/100876 - НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19