Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.03.2024 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за първото тримесечие 2024 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.12.2023 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за четвърто тримесечие 2023
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.09.2023 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за трето тримесечие 2023 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за второ тримесечие 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.06.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към март 2023 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за първо тримесечие 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 26.01.2023 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за четвърто тримесечие 2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.09.2022 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за трето тримесечие 2022 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за второ тримесечие 2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.06.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.12.2021 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за първо тримесечие 2022 г.
Бюджет за 2022 г. на Спортно училище "Васил Левски", утвърден от министъра на младежта и спорта
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за четвърто тримесечие 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.09.2021 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за трето тримесечие 2021 г.
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за второ тримесечие 2021 г.
Бюджет по параграфи за 2021 г. на Спортно училище "Васил Левски"
Бюджет за 2021 г. на Спортно училище "Васил Левски", утвърден от министъра на младежта и спорта
Финансов отчет за извършени разходи и реализирани приходи за първо тримесечие 2021 г.