Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Художествена гимнастика

СКХГ "ТРАКИЯ" - учител по спортна подготовка/ треньор ДЖЕМИЛЕ ХАЛИЛОВА            Джемиле Халилова

 

 

СКХГ "ТРАКИЯ" - учител по спортна подготовка/ треньор ИРИНА ЧЕРНЕВА                      Irina Cherneva

 СКХГ "ТРАКИЯ" - учител по спортна подготовка/ треньор НИНА САРЪСАКАЛОВА           Screenshot 2023-02-27 093356

ДПП

Тест за прием на ученици

Система за оценяване