Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

 
ЗРЕЛОСТИНИЦИ 2021/2022 Г.
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
сесия май-юни
1 Подаване на заявления за избор на начин на явяване на ДИП част теория на професията до 17.12.2021 г.  
2 Възлагане на индивидуални задания по конкретни теми за разработване на дипломните проекти в част теория от ръководители-консултанти 19.01.2021 г.  
3 Провеждане на 4 консултации с ръководителя по изготвяне на дипломния проект от 20.01.2022 г. до 15. 04.2022 г.
4 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
5 Регистриране на заявленията в софтуерния продукт от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
6 Издаване на служебни бележки от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
7 Предоставяне на изпитни задания в част по практика на професията или за защита на дипломен проект в част практика от 23.02.2022 г. до 25.02.2022 г.
8 Предаване на дипломните проекти от учениците на определеното лице 18.04.2022 г.  
10 Връчване на рецензия на ученика до 09.05.2022 г.
11 Обявяване на начален час, дата и място на провеждане на задължителен държавен изпит по професия до 16.05.2022 г.
9 Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки до 17.05.2022 г.
11 ДЗИ Български език и литература   на 18 май 2022 г. от 08,30 ч.
12 ЗДИ - професия Задължителен държавен изпит по професия помощник-треньор избор - тест в част теория на 20 май 2022 г. от 08.30 ч.
13 ЗДИ - професия Задължителен държавен изпит по професия помощник-треньор избор - дипломен проект на 20 май, 23 май и 01 юни 2022  г. от 9.30 часа
14 Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - Английски език от 27 май 2022 г. от 14.00 часа
15 ЗДИ - професия Задължителен държавен изпит по професия помощник-треньор в част практика на 30 май, 31 май и 01 юни 2022 г. от 9.00 ч.
сесия август - септември
1 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
2 Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки   до 23.08.2022 г.
3 ДЗИ Български език и литература   на 25 август 2022 г. от 08,30 ч.
4 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

в част теория-тест

в част теория -дипломен проект

на 26 август 2022 г.

от 08.30 ч.

09.30 ч.

5 Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 29 август 2022 г. до 2 септември 2022 г.
6 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част практика  на 29 август 2022 г. от 09.00 ч.

 

Прикачени документи

Заявление за допускане на ДЗИ