Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

 

ЗРЕЛОСТИНИЦИ 2022/2023 Г.
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
сесия май-юни
1 Подаване на заявления за избор на начин на явяване за теоретичния изпит  до 12.12.2022 г.  
2 Възлагане на индивидуалните задания по конкретните теми за разработване на дипломен проект / част теория и част практика до 20.01.2023 г.  
3 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.
4 Предаване на дипломните проекти / два екземпляра до 18.04.2023 г.  
5 Обявяване на - дата, начален час и място на изпит по : теория и практика на професията 17.05.2023 г.  
6 Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки до 18.05.2023 г.  
7 Обявяване на списък на ученици с дипломния проекти - допуснати и недопуснати и връчване на екземпляр от рецензията 17.05.2023 г.  
8 ДЗИ Български език и литература   на 19 май 2023 г. от 08,30 ч.
ДИППК Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация при избор на вариант тема или тест в част теория  на 23 май 2023 г.  от 08:30 ч.
ДИППК Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация при вариант - дипломен проект в част теория на 22, 23 и 29 май 2023 г. по график
10 Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 26 май 2023 г. до 31 май 2023 г.
11 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част практика на 29, 30 и 31 май 2023 г. по график
сесия август - септември
1 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 26.06-07.07.2023 до 07.07.2023 г.
2 Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки   до 23.08.2023 г.
3 ДЗИ Български език и литература   на 24 август 2023 г. от 08,30 ч.
4 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част теория на 25 август 2023 г. от 08,30 ч.
5 Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 28 август 2023 г. до 1 септември 2023 г.
6 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част практика до 07.09.2023 г.