Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

 

 

ЗРЕЛОСТИНИЦИ 2022/2023 Г.
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
 
сесия август - септември
1 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки от 26.06.23 г. до 07.07.2023 г.
2 Предаване на дипломните проекти  от 21.07.23 г. до 27.07.23 г.
3 Обяваване на начален час, дата и място на изпити по теория и практика на професията на 22.08.23 г.  
4 Предоставяне на рецензия на ученика на 22.08.23 г.  
5 Допускане до ДЗИ/ ДИППК и издаване на служебнни бележки   до 23.08.2023 г.
6 ДЗИ Български език и литература   на 24 август 2023 г. от 08,30 ч.
7 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част теория на 25 август 2023 г. от 08,30 ч.
8 Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика от 28 август 2023 г. до 1 септември
9 ДИППК държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част практика на 28.08.2023 г.