Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

 

 

Дати за провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

         Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част – 26 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- частта по практика на професията – 27 август 2024 г., начало 09,00 ч.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:

 

ДзддДейност

 

Срок

 

Сесия  август септември

 

Определяне на състава и задълженията на комисия за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломния проект в теоретичната и практическата част на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

до 26.06.2024 г.

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и организиране на изпита за придобиване на професионална квалификация

 

до 26.06.2024 г.

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по теория на професията на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

до 26.06.2024 г.

 

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по практика на професията на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

до 20.08.2024 г.

 

Определяне състава и задълженията на училищната зрелостна комисия и по допускане до задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 

 

до 26.06.2024 г.

Определяне състава и задълженията на комисията за придобиване на професионална квалификация

 

до 26.06.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

от 26.06.2024 г.

до 11.07.2024 г.

Предаване на дипломните проекти от учениците на определеното от директора лице

 до 05.08.2024 г.

Определяне на рецензентите

до 05.08.2024 г.

Изготвяне и предаване на рецензиите

до 16.08.2024 г.

Предоставяне на рецензията на ученика

до 20.08.2024 г.

 

Утвърждаване на списък за допуснати и не допуснати ученици до защита на дипломен проект

 

до 20.08.2024 г.

 

Обявяване на датата, началния час и мястото на

изпита за частта по теория на професията, за частта по практика на професията, защита на дипломния проект в теоретичната част и  практическата част

 

до 20.08.2024 г.

 

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане

до 20.08.2024 г.

 

Оценяване на изпитните работи от ЗДИППК

до 04.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от ЗДИППК

до 05.09.2024 г.