Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заявления

Прикачени документи

Заявление за записване на ученик в Спортно училище за учебната 2021/2022 г.
Уверение за градски транспорт, БДЖ и др.
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за прием от Спортно училище
Заявление за допускане на приемен изпит за учебната 2021/2022 г.
Заявление за преместване от спорт в спорт
Завление за допускане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г. word формат
Завление за допускане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г.
Заявление за отсъствия до 7 дни
Заявление за отсъствие до 3 дни
Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии - X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език
Заявление за премиване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - малолетни
Заявление за преминаване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - непълнолетни
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление еднократна стипендия за спортни постижения - Приложение №4
Заявление декларация - Приложение №3
Заявление за месечна стипендия - Приложение №2
Служебна бележка стипендии - Приложение №1
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация