Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Електронна библиотека

Библиотеният фонд на училището непрекъснато се обогатява

Част от книгите, които може да намерите в нашата библиотека 

Библиотечен кът

Списък на книги в Библиотечен кът - Общежитие 1
Списък на книги в Библиотечен кът - Общежитие 2

Ръководство за обучение на Помощник-треньор

 Ръководство за обучение на "Помощник-треньор"

Учебни програми

    1. Теория на спортната тренировка за IX клас (Приложение № 1); 
    
2. Теория на спортната тренировка за X клас (Приложение № 2); 
    
3. Теория на спортната тренировка за XI клас (Приложение № 3); 
    
4. Теория на спортната тренировка за XII клас (Приложение № 4); 
    
5. Теория на физическото възпитание за XI клас (Приложение № 5); 
    
6. Теория на физическото възпитание за XII клас (Приложение № 6); 
    
7. Педагогика за XI клас (Приложение № 7); 
    
8. Педагогика за XII клас (Приложение № 8); 
    
9. Анатомия на човека за XI клас (Приложение № 9); 
    
10. Физиология на физическите упражнения за XII клас (Приложение № 10); 
    
11. Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република България за XI клас (Приложение № 11); 
    
12. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за IX клас (Приложение № 12); 
    
13. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за X клас (Приложение № 13); 
    
14. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за XI клас (Приложение № 14); 
    
15. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за XII клас (Приложение № 15)
    
16. Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите упражнения за 11 клас (Приложение № 16); 
    
17. Биохимия на физическите упражнения за XI клас (Приложение № 17); 
    
18. Управление на детско-юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения за XII клас (Приложение № 18); 
    
19. Адаптирана физическа активност за XII клас (Приложение № 19); 
    20. Теория и методика на кондиционната подготовка за XI клас (Приложение № 20А);  
    
21. Спортна психология за XI клас (Приложение № 21); 
    
22. Спортна медицина и хигиена за XII клас (Приложение № 22); 
    
23. Спортен масаж за XII клас (Приложение № 23). 

 

Безплатни ресурси

Национална библиотека

Българска виртуална библиотека

Безплатни електронни книги

Онлайн книги; Книжарница за Електронни книги и Списания

https://readbg.com/ 

Читанка

 

КАТАЛОГ на Народна Библиотека Иван Вазов - Пловдив

http://4eti.me/

http://e-bookbg.com/

https://readerbg.com/

Електронно четими учебници