Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 

 График на присъствено обучение  VII, VIII, X клас от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.)

Разпределение на кабинети

от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, IX и ХІІ клас 

Всички ученици от V, VI, IX, XI, XII са на сихронно Обучение в електронна среда от разстояниe в платформата на Microsoft Teams в периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. (вкл.), във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-06-1456/09.04.2021 г.  на Директор на Спортно училище.

Обучението от 12.04.2021 г. е по утвърденото седмично разписание за II учебен срок и съгласно графика на учебните часове.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив

COVID-19  

  Информация към 07.04.2021 г.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ....... 

АКТУАЛНИ НОВИНИ