Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - ГРАФИК ТУК

 18 май 2022 г. (сряда) - неучебен ден Държавен зрелостен изпит по БЕЛ

20 май 2022 г. (петък) – неучебен ден Втори  ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

Учебните занятия да бъдат подновени съответно на 19.05.2022 г. и на 23.05.2022 г. – понеделник, по утвърденото седмично разписание за IІ-ри учебен срок на учебната 2021/2022 г. и дневно разписание на училището.

№ РД-06-1965/16.05.2022 г.

График за явяване на допуснатите ученици за защита на дипломен проект

20.05.2022 г. и 23.05.2022 г.znak

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕznak

 

 

  

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

  

 

  

АКТУАЛНИ НОВИНИ