Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

СУ Васил Левски - Пловдив

неучебен и неприсъствен ден: 

24.05.2021 г.  (петък)   - Официален празник -   Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

 Учебните занятия ще бъдат подновени на 27.05.2024 г. (понеделник) по утвърденото седмично разписание за ВТОРИ учебен срок на учебната 2023/2024 г., определения дневен режим на училището

Училищна сграда: Училищната сграда ще бъде затворена и заключена в края на работния ден на 23.05.2024 г. съгласно изискванията на нормите за безопасност  и отворена на 27.05.2024 г. по установения ред.

Общежития: Общежитията работят в дежурен режим. Дежурните възпитатели допускат само ученици, подадени от съответните учители по СП при строго спазване на училищните разпоредби.

Хранене: Столът не работи. Столът ще започне да работи на 27.05.2024 г. (понеделник) – по установения ред.

Учениците да следват етичните норми на обществото, толерантността и интеркултурния диалог и контролират поведението си на обществени места –на улицата, междублокови пространства, в обществените заведения и институции и т.н., да спазват правилата за безопасност на движението по пътищата, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм и с акцент върху поведението на учениците като пешеходци, велосипедисти и/или ползватели на тротинетки така и като млади шофьори, както и по време на абитуриентски тържества и балове.

 

График за защита на дипломни проекти в теоретичната и практическата част 101 кабинет  

График за защита на дипломни проекти в теоретичната и практическата част 102 кабинет

 

 

Здравни вноски абитуриенти !!! 

 

 

"ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ" И МИСИЯ "РОДИНА" - НАТИСНИ ТУК

  

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА II СРОК

 
АКТУАЛНИ НОВИНИ