Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

 Заповед № №РД-06-583/06.12.2021 г. на директор на Спортно училище 

Присъствен учебен процес за всички паралелки в СУ „Васил Левски“ - Пловдив считано от 07.12.2021 г.  

znak 

Учебните часове се провеждат съгласно утвърденото за училището дневно разписание и разпределение на класните стаи.

Натовареност на кабинет от 07.12.2021 г. znak

НАЙ-ДОБРОТО ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 

  „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ” - Дванадесето издание

            РЕГЛАМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

 

Комуникация с родители предимно в електронна среда,

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка

и при спазване на изискванията на МЗznak

 

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 в СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив на 03.12.2021 г.

 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ