Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив

училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще

Основно меню

Държавен изпит по професията 08/09 юни 2020 г. - начало - 8 часа по график

https://suvlevski.com/download-320/

График за провеждане на дистанционно обучение с продължителност на учебните часове от 30 минути, считано от 08.06.2020 г. до края на учебните занятия или до второ нареждане 

https://suvlevski.com/distancionno-obuchenie/

10.06.2020 г. – Ден на самоуправлението  – за неучебен, но присъствен ден за учителите и учениците на СУ „Васил Левски” – Пловдив в дистанционна форма на обучение

НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

https://www.mon.bg/bg/news/3898 

 

 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ