Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Държавен план прием

Спортно училище „Васил Левски“, град Пловдив

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 

    Спортно училище „Васил Левски“ –  Пловдив е най – славното  спортно училище в България, изградило спортисти и личности, които прославят родината ни по целия свят. Създадено през 1949 година като техникум за физическа култура и спорт училището се отличава с 8 олимпийски, 49 световни, 47 европейски титли при мъжете. което е изградило спортисти и личности, които прославят България по целия свят. Забележителните спортни резултати се съпътстват и от успехи в учебно - възпитателната подготовка. Тя се осъществява от висококвалифицирани учители.

  С гордост можем да кажем, че над 70% от учениците, които завършват средното си образование при нас продължават образованието си в университети в България.  и чужбина. Нашите възпитаници са успешно реализирали се в обществения и икономически живот. 

    Наше мото е „Чрез спорт към успех“.

    Училището има своите ритуали и символи: патрона на училището – Васил Левски, знамената на ТФС и Спортното училище, химн и лого.

   Рядко има институции, които да работят в синхрон като в Спортно училище „Васил Левски“. Благодарение на екипността и приемствеността успешно си сътрудничат директори, учители, треньори, възпитатели, родители и ученици. За нормален учебно-тренировъчен процес влияние оказва и сътрудничеството с държавните институции и федерациите по 16 олимпийски вида спорт. Училището има договори с 28 спортни клуба на територията на град Пловдив.

 

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

 

 • Спортно училище „Васил Левски”- Пловдив е държавно, специализирано и се извършва професионално обучение за учениците след VII клас по професия Код 813100  Помощник-треньор по вид спорт.
 • Спортно училище „Васил Левски” - Пловдив разполага с напълно обновена, модерна материална база, осигуряваща съвременни условия за учение, спорт и отдих.
 • В Спортно училище „Васил Левски”- Пловдив се предлага засилено обучение по български език и литература и математика, чрез самоподготовка;
 • Предлага се и засилено обучение по английски език при желание на ученика в прогимназиалния етап;
 • Професионалната подготовка включва чужд език по професия – Английски език. Изборът за втори чужд език е между немски и руски.
 • Обучението по професия включва изучаване на предмети като предприемачество, теория на спортната тренировка и на физическото възпитание, анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, масаж, педагогика, спортна психолигия и др.
 • Включено е дигитално обучение под различни образователни форми;
 • Учебният процес е в целодневна форма на обучение включващ общообразователна и специализирана подготовка. Режимът включва самоподготовка, активен отдих и възстановяване, извънкласни дейности, обособени кътове за забавно и ползотворно свободно време.
 • Учебната година стартира на 1 септември. Част от нея са спортни лагери, практика в реална среда, участия в състезания и
 • Училището предлага за учениците напълно реновирани общежития, които се намират в двора на училището с квалифицирани възпитатели, оказващи ежедневна грижа и методическа помощ.
 • За учениците е осигурена топла, на място приготвена храна и обширна столова.
 • В училището има изграден център за подготовка на резерв за спорта за високи постижения.
 • Училището поддържа партньорски връзки с НСА „Васил Левски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, БОК.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 Г.

Приемът се осъществява по реда и условията на Наредба 1/30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на ученици от Спортните училища.

Необходимите условия са:`

 • Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
 • Да положат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 • Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.

Документи: по образец

Срокове за подаване на документи:

 • Іви тур –  от 20.05.2021 до 20.06.2021 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
 • ІІри тур – от 01.08.2021 до 06.08.2021 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

Срокове за провеждане на изпитите по вид спорт:

 • Іви тур – 21-30.06.2021 г.
 • ІІри тур – 10-16.08.2021 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в 2  /два/ дни по график за всеки един  от спортовете.

Класиране:

 • Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

Записване на новоприетите:

 • Іви тур – до 05.07. 2021 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
 • ІІри тур – до 23.08.2021 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

 ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас.

 

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА:

Официалния сайт на училището - https://suvlevski.com/

Официална facebook страницаhttps://www.facebook.com/suvlevski.plovdiv

YouTube канал: Спортно училище Васил Левски

Адрес: гр. Пловдив, бул. „6- ти стептември №1“ , тел. 032 642732; директор – 0884331030, заместник директор спортна дейност - 0884331040

 

Стани част от нас, от големия отбор на шампионите от Спортно училище „Васил Левски“ - Пловдив!

Бъди уверен – постиженията ще са твои!