Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Избрани кандидати за заемане на свободни работни места

Избрани кандидати за заемане на свободни работни места:

На 09.11.2022 г. не беше одобрен подходящ кандидат за заемане на длъжност - Координатор, дейности

Даниела Грюнбаум - Немски език

Димитрийка Димитрова  - Матеметика

Лилия Костадинова - Математика и информационни технологии

Марина Балабанова - Руски език

Художествена гимнастика - Нина Саръсаколова

Кану-каяк - Георги Трихов

Плуване - Михаил Василев