Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Избрани кандидати за заемане на свободни работни места

Избрани кандидати за заемане на свободни работни места:

Данислав Данев - учител английски език

Мария Костадинова - координатор дейности

Красимир Кирилов - учител спортна подготовка борба