Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Обявени работни места

СУ "Васил Левски", град Пловдив, община Пловдив


ДЛЪЖНОСТ: Чистач/Хигиенист
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.02.2022г.
МЯСТО НА РАБОТА: СУ „В. Левски“ – Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 1 и всички обекти, които са собственост, наети и експлоатирани от СУ „В. Левски“ - Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: средно общо
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: не се изисква
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не се изисква
ДРУГИ: ТЕЛК 50+ с Решение от експертна комисия (над 50% намалена работоспособност) , по чл. 38, ал.2 от ЗХУ, 4 часа. Подбор по документи.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 01.02.2022г.
ДО: 30.06.2022г.
В СГРАДА НА: СУ "Васил Левски", град Пловдив, район Западен
АДРЕС: Пловдив, бул."Шести септември"№1
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032/642732
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 07.02.2022г.
ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 07.02.2022г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжнoст.