Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

КПРПС - 2021 година

   

Част от обръщанието на Наталия Михалевска - Директор на дирекция "Образование на българите"

 С изключителна благодарност и удовлетворение се обръщам към вас за организирането, кординирането на дейностите и най-вече за мотивирането на педагогическите специалисти в страната за участие в обученията по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Общите усилия, необходимостта от квалификация и обмен на знания, педагогически практики и опит и активността на всички страни при реализиране на обученията през последната кампания достигнаха до над 1258 групи с нас 25000 участници.