Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Нaционална програма ''Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище"

Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив  спечили проект на стойност 13 151 лв. от Нaционална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“