Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" 2022-2023 учебна година

По Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“, Дейност 3. Ремонт на прилежаща инфраструктура беше одобрено финансиране за сумата 19 996,32 лв. в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив.