Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

 
 

Прикачени документи

Тематична програма - група "Мобилни репортери"
Тематична програма - група "Уча и се забавлявам в дигиталния свят на английския език"
Тематична програма - група "Английският език и дигиталният свят"
Тематична програма - група "Метроном"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Уча и се забавлявам в дигиталния свят на английския език"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Английският език и дигиталният свят"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Мобилни репортери"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Метроном"
Училищна програма за извънкласна дейност „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ по наредба за приобщаващо образование за учебната 2022/2023 г.
Заповед № РД-06-302 / 28.09.2022 г. - утвърждаване на училищни програми
Заповед № РД-06-175 / 04.10.2021 г. - утвърждаване на училищни програми
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Метроном"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Мобилни репортери"
Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси - група "Английски език прозорец към дигателния свят"
Тематична програма - група "Английски език прозорец към дигателния свят"
Тематична програма - група "Мобилни репортери"
Тематична програма - група "Метроном"
Училищна програма за извънкласна дейност „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ по наредба за приобщаващо образование за учебната 2021/2022 г.
Ръководство за работа с електронната платформа